• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Política de privacitat

A.- Dret d'informació

A través del lloc web www.gruppalet.com es proporciona informació dels serveis que presten les empreses que s’integren dins de GRUP PALET: GRUP PALET GESTORIA, S.L. (Assessoria i Consultoria), GESRISC PALET, S.L. (Assegurances) i PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. (Patrimonial). Per tant, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Usuari que les dades de caràcter personal que pugui proporcionar mitjançant:

 • 1. El formulari d’alta al servei de Newsletter seran incorporades als fitxers de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., de PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L., ambdues amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, i de GESRISC PALET, S.L., amb domicili a Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT per gestionar la subscripció al Newsletter de cadascuna de les empreses. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L., PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. i GESRISC PALET, S.L. entenen que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment així com la recepció via correu electrònic del Newsletter. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a qualsevol de les adreces postals indicades anteriorment, en ambdós casos indicant REF. LOPD-NEWSLETTER.
 • 2. El formulari de Contacte de les Àrees ASSESSORIA i CONSULTORIA seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., amb domicili a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a GRUP PALET GESTORIA, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.
 • 3. El formulari de Contacte de l’Àrea Assegurances seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de GESRISC PALET, S.L., amb domicili a Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari GESRISC PALET, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a correduria@gruppalet.com o a GESRISC PALET, S.L. Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.
 • 4. El formulari de Contacte de l’Àrea Patrimonial seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L., amb domicili a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a patrimonial@gruppalet.com o a PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.

Així mateix, s’informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web (O.G.I.C INFORMATICA, S.L., Travessera de Gràcia, 342, 08025 BARCELONA) i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web així com de gestió de l’enviament del Newsletter (FERMÍ CARRÉ, S.C.P., C/ VIladomat, 135, 4º 2ª, 08015 BARCELONA).

Totes les dades que es sol·liciten en els formularis del lloc web són obligatòries excepte aquelles que indiquin que són opcionals. Per tant, el fet de què no s’omplin tots els camps comportarà que no es pugui atendre la petició del Usuari o prestar-li el servei sol·licitat.

Les dades proporcionades mitjançant qualsevol dels formularis pel Usuari han de ser reals, actuals i exactes. El Usuari garantirà que aquesta informació lliurada compleix els requeriments indicats; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

En el supòsit que les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut del dret d’informació; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

B.- Accés clients

GRUP PALET GESTORIA, S.L. recorda als Usuaris autoritzats a accedir a l’Àrea Clients que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a GRUP PALET GESTORIA, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-AREA CLIENTS.

Així mateix, GRUP PALET GESTORIA, S.L. informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge de la plataforma de l’Àrea Clients i el servei de manteniment de l’esmentada plataforma. Aquestes empreses són ENTORNO DIGITAL, S.A. amb domicili al carrer Santa Anna, 32 de Cerdanyola, que proveeix el servei d’hospedatge de l’Àrea Clientes i SUMMAR, S.A. amb domicili al carrer Vilafortuny, 3, de Reus, qui manté la plataforma web de l’Àrea de Clients.

Mitjançant l’Àrea Clients, els Clients de GRUP PALET GESTORIA, S.L. que així ho hagin volgut tindran accés a documentació que ha generat GRUP PALET GESTORIA, S.L. com a conseqüència de la prestació del servei d’assessorament contractat pel Client. Per la generació d’aquesta documentació GRUP PALET GESTORIA, S.L. ha accedit i tractat dades de caràcter personal que formen part de fitxers de responsabilitat del Client i que aquest li ha proporcionat. Aquest accés i tractament que du a terme GRUP PALET GESTORIA, S.L. el realitza per compte del Client assumint la condició d’Encarregat del Tractament. Per tant, GRUP PALET GESTORIA, S.L.:

 • 1. Tracta i tractarà les dades d’acord amb les instruccions proporcionades pel Client. Així doncs, la documentació és fruit del tractament de les dades de responsabilitat del Client seguint les seves instruccions.
 • 2. No pot utilitzar les dades o aplicar-les per qualsevol altre finalitat que no sigui la prestació del servei contractat pel Client.
 • 3. No pot comunicar les dades a altres persones, ni tan sols per conservar-les. En aquest sentit, el Client autoritza a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. per què contracti els serveis d’hospedatge i de manteniment de la plataforma web a tercers.
 • 4. Adopta les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

En relació a aquestes mesures de seguretat l’Usuari autoritzat a accedir a l’Àrea Clients haurà de complir les següents mesures vinculades al procediment de control d’accés establert:

 • 1. No notificar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap persona.
 • 2. No anotar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap lloc.
 • 3. Si té sospites o coneixement de què algú coneix les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya notificar-ho a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. mitjançant correu a palet@gruppalet.com indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA NOM D’USUARI I CONTRASENYA”.
 • 4. Notifica qualsevol incidència que succeeixi durant el seu accés a l’Àrea de Clientes i que pugui comportar una pèrdua o alteració de les dades a les quals accedeix a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. mitjançant correu a palet@gruppalet.com indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA ÀREA CLIENTS”.

Des del moment que el Usuari es descarregui qualsevol document electrònic, al qual accedeix mitjançant l’Àrea de Clients, en els recursos informàtics del Client, haurà de garantir les mesures de seguretat que corresponguin segons la LOPD.

C.- Ús de cookies

Les EMPRESES GRUP PALET informa als usuaris del Web que no utilitza cookies ni altres mecanismes invisibles per recollir o tractar dades de caràcter personal dels usuaris que no siguin els formularis habilitats per a això al Web.

D.- Imatges i dades personals publicades al Web

La publicació d'imatges i altres dades de caràcter personal al Web tenen la finalitat d'identificar al fundador de GRUP PALET així com als membres de la família PALET al càrrec de les EMPRESES GRUP PALET. Ni les imatges ni cap de les altres dades de caràcter personal publicades al Web podran ser utilitzades pels Usuaris per a qualsevol altra finalitat que no sigui la consulta i visita del Web.