• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Patrimonial

Accés a clients registrats

Gestió Patrimonial

Amb l'objectiu de donar el millor servei als nostres clients, ens encarreguem de totes les gestions (administratives, tècniques, comercials) que comporta la gestió global de qualsevol patrimoni immobiliari, per tal d’optimitzar-lo al màxim i d’assolir-ne la màxima rendibilitat.

Principals gestions de la gestió patrimonial:

 • Gestió publicitària de l' immoble
 • Recerca i selecció de llogaters
 • Formalització, registre i dipòsit del contracte i la seva fiança
 • Gestió del cobrament de lloguers
 • Control i pagament de subministraments, manteniments i impostos de l' immoble
 • Aplicació d' augments i repercussions
 • Gestió de morosos
 • Atenció incidències
 • Renovació de contractes
 • Gestió i conservació de la finca: obres i manteniment preventiu
 • Assegurances i valoració de riscos
 • Assessorament jurídic, fiscal i urbanístic