• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Patrimonial

Accés a clients registrats

Administració de comunitats

La correcta gestió de l'administració d'una comunitat de propietaris sempre és fruit d'un gran coneixement de tots els factors que influeixen en l'organització de la mateixa i d'una predisposició a atendre sempre qualsevol de les situacions que habitualment es produeixen. Entenent les necessitats de les comunitats de propietaris oferim una gestió integral

Principals gestions administració de comunitats:

 • Constitució i redacció dels estatuts
 • Confecció de pressupostos i comptes anuals
 • Legalització del llibre d' actes
 • Convocatòria i assistència a les reunions
 • Confecció i enviament de les actes de reunions
 • Execució dels acords de les juntes
 • Emissió i cobrament de provisions de fons i derrames extraordinàries
 • Gestió de impagats
 • Control i pagament de subministraments, manteniments i impostos de la comunitat
 • Gestió de conservació de la finca: obres i segurs
 • Nòmines i cotitzacions d' empleats de la comunitat
 • Seguiment de la previsió de despeses anuals
 • Assessorament jurídic i fiscal