• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Newsletter Sempre al dia

A través del nostre servei de NEWSLETTER us mantindrem informat de les novetats legislatives i jurisprudencials i de notícies que considerem interessants per al món empresarial.

Totes les dades que es sol·liciten són obligatòries, excepte la relativa a “EMPRESA” si sou un particular. Per tant, el fet de què no s’omplin tots els camps comportarà que no es pugui tramitar la subscripció al servei de Newsletter.

Les dades proporcionades seran incorporades als fitxers de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., de PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L., ambdues amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, i de GESRISC PALET, S.L., amb domicili a Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT per gestionar la subscripció al Newsletter de cadascuna de les empreses. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L., PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. i GESRISC PALET, S.L. entenen que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment així com la recepció via correu electrònic del Newsletter. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a qualsevol de les adreces postals indicades anteriorment, en ambdós casos indicant REF. LOPD-NEWSLETTER.

En el supòsit que les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut del dret d’informació; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

Per més informació consulti Política de Privacitat.