• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Consultoria

Accés a clients registrats

Serveis d'Enginyeria

Disposem d’enginyers industrials per la redacció de tot tipus de projectes constructius i de legalització d’obres i activitats relacionades amb el sector.

Desenvolupem un assessorament complet des de las primeres etapes dels projectes i durant la realització, fins la finalització de les obres, instal·lacions o tràmits amb l’administració.

Principals gestions dels serveis d'enginyeria:

Informes Tècnics i Direcció d'obra

 • Realització d'informes, peritacions i estudis.
 • Estudis de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Gestió i direcció d’obra amb control pressupostari i planificació temporal.
 • Comparació i valoració de pressupostos

Projectes d’Instal·lacions

 • Instal·lacions d'habitatges aïllats, adossats, edificis d'habitatges, equipaments sanitaris, esportius, docents i judicials.
 • Instal·lacions de grans indústries.
 • Pluvials, sanejament, energia solar, baixa i mitja tensió.
 • Climatització, ventilació, emmagatzematge combustibles.
 • Protecció contra incendis i telecomunicacions.
 • Projectes d'urbanització i rehabilitació d'espais.
 • Projectes de Telecomunicacions i TIC.
 • Dipòsits i depuradores.
 • Canalitzacions.
 • Tots ells a nivell, basic, executiu, amb amidaments, legalització i certificació.
 • També, a nivell industrial i Logístic:
 • Disseny i implantació de línies de maquinària.
 • Optimització de l’emmagatzematge.
 • Càlcul i disseny de línies de procés

Projectes Constructius i d'Obra

 • Projectes Basics i Executius per a la realització d’obra nova i rehabilitació.
 • Càlcul d'estructures.
 • Estabilitat de talussos.
 • Murs de contenció armats i prefabricats.
 • Aixecaments topogràfics i estudis Geotècnics.
 • Càlcul de naus industrials prefabriques i metàl·liques.
 • Càlcul Estructures de fusta.