• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Consultoria

Accés a clients registrats

Protecció de Dades

La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) obliga a tots aquells empresaris, entitats sense ànim de lucre que per desenvolupa la seva activitat gestionin dades relatives a persones físiques, com ara, els seus clients, els seus treballadors. Les principals obligacions d’aquesta norma són: la notificació dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el compliment amb el deure d’informar i de sol·licitud de consentiment, la regulació contractual de l’accés a les dades de l’empresa per part de proveïdors, l’establiment de mesures de seguretat que impedeixin l’accés a la informació per part de persones no autoritzades, etc.

La prevenció en matèria de protecció de dades de caràcter personal resulta especialment rellevant i útil quan les dades objecte de tractament són sensibles, o les necessitats d'explotació de la informació impliquen compartir o intercanviar dades entre sistemes d'informació.

El incompliment de les obligacions previstes a la LOPD pot comportar la imposició d’una sanció per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme administratiu que vetlla pel compliment de l’esmentada norma.

Principals gestions del Servei d’Assessorament en l’Àrea de Protecció de Dades

Oferim als nostres clients un servei integral en Protecció de Dades i consultoria LOPD, per assegurar una adequació de l’empresa a la normativa vigent:

 • Notificació de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Confecció clàusules informatives
 • Confecció contractes amb proveïdors amb accés a dades de responsabilitat del Client (Encarregat de Tractament)
 • Confecció Document de Seguretat i documentació annexa
 • Assessorament jurídic en procediments sancionadors
 • Assessorament jurídic en procediments de tutela
 • Regulació transferències internacionals de dades
 • Confecció Codis Tipus
 • Confecció Normes Empresarials Vinculants (BCR)
 • Adaptació Sistemes de Videovigilància
 • Adaptació Campanyes Publicitàries
 • Dret a l’oblit