• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Consultoria

Accés a clients registrats

Contacta amb l'àrea de Consultoria

Totes les dades que es sol·liciten són obligatòries, excepte la relativa a “EMPRESA” si sou un particular. Per tant, el fet de què no s’omplin tots els camps comportarà que no es pugui atendre la seva consulta o petició.

Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., amb domicili a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a palet@gruppalet.com o a GRUP PALET GESTORIA, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.

En el supòsit que les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut de la clàusula anterior al titular de les dades; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

Per més informació consulti Política de Privacitat.