• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Consultoria

Accés a clients registrats

Consultoria de Medi Ambient

Posem a la seva disposició un catàleg de serveis dirigits a optimitzar la qualitat ambiental de la seva empresa, sota el marc de la Legislació Ambiental vigent.

Cobrim totes les seves necessitats de caràcter mediambiental fins la total consecució de la excel·lència empresarial.

L'avaluació ambiental recull el anàlisis dels efectes i els resultats mediambientals de la activitat que realitza.

Principals gestions de la Consultoria de Medi Ambient:

 • Projectes de Sol·licitud de Llicencia ambiental i d’activitat.
 • Consultoria Ambiental
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Informes de sostenibilitat Ambiental
 • Sistemes de Gestió Ambiental
 • Integració Paisatgística
 • Gestió de Residus industrials
 • Estudis de contaminació del Sol.
 • Estudis d’estalvi energètic.