• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Avís Legal

1.- Dades identificatives

Mitjançant el lloc web www.gruppalet.com (d’ara endavant Web) s’informa dels productes i serveis de:

 • GRUP PALET GESTORÍA, S.L., amb NIF B-61.920.609, amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32014, Foli 212, Full B204216, Inscripció 1ª i amb e-mail de contacte palet@gruppalet.com, en les àrees ASSESSORIA i CONSULTORIA.
 • PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. amb NIF B-64.740.319, amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40132, Foli 0028, Full B361475, Inscripció 1ª i amb e-mail de contacte patrimonial@gruppalet.com, en l’àrea PATRIMONIAL.
 • GESRISC PALET, S.L., Corredoria d’Assegurances, amb NIF B-61.050.993, amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30589, Foli 10, Full B175241, Inscripció 1ª i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs amb el núm. J-288, concertada una pòlissa de Responsabilitat Civil i Caució i amb e-mail de contacte correduria@gruppalet.com, en l’àrea Assegurances.

Totes elles d’ara endavant EMPRESES GRUP PALET.

2.- Serveis del web

A través del Web les EMPRESES GRUP PALET informen sobre els serveis que presten i els productes que comercialitzen, així com d'aquelles novetats legislatives i notícies que consideren interessants per al món empresarial.

En cap cas, la informació proporcionada a través del Web pretén assessorar a l'Usuari ja que per a això requerirà que l'Usuari es posi en contacte amb un professional qui atenent a la problemàtica plantejada li pugui assessorar personalment.

Així mateix, a través del Web s'habilita un enllaç a l'àrea privada de clients com a part dels serveis contractats per aquests a les EMPRESES GRUP PALET.

3.- Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del Web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual.

En cap cas permetre l'accés al Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual. Per tant, la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del Web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda al Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

Les EMPRESES GRUP PALET són les titulars dels drets de propietat intel·lectual o ostenten les llicències d'ús necessàries de tots els elements que configuren el Web per al seu ús i explotació a través del mateix. Quant a les ACCÉS CLIENTS de cadascuna de les àrees, l'empresa responsable de l'àrea ostenta les llicències d'ús oportunes de les plataformes a les quals adreça aquests accessos.

El disseny i desenvolupament del Web ho ha realitzat FERMÍ CARRÉ, S.C.P. qui ha cedit els drets d'explotació a les EMPRESES GRUP PALET.

4.- Drets de propietat industrial

Les marques i logotips presents al Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

El logotip que identifica a GRUP PALET, a l'àrea Assessoria i Consultoria són propietat de GRUP PALET GESTORIA, S.L..

El logotip que identifica a l'àrea Segurs és propietat de GESRISC PALET, S.L.

El logotip que identifica a l'àrea Patrimonial és propietat de PALET GESTIO PATRIMONIAL, S.L.

gruppalet.com és un domini registrat per GRUP PALET GESTORIA, S.L.. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de la titular o de les EMPRESES GRUP PALET, de manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de les empreses.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del Web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol dels signes distintius anteriorment esmentats i que es troben en aquest Web excepte autorització expressa del titular dels mateixos.

5.- Política de privacitat

A.- Dret d'informació

A través del lloc web www.gruppalet.com es proporciona informació dels serveis que presten les empreses que s’integren dins de GRUP PALET: GRUP PALET GESTORIA, S.L. (Assessoria i Consultoria), GESRISC PALET, S.L. (Assegurances) i PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. (Patrimonial). Per tant, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Usuari que les dades de caràcter personal que pugui proporcionar mitjançant:

 • 1. El formulari d’alta al servei de Newsletter seran incorporades als fitxers de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., de PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L., ambdues amb domicili social a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, i de GESRISC PALET, S.L., amb domicili a Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT per gestionar la subscripció al Newsletter de cadascuna de les empreses. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L., PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. i GESRISC PALET, S.L. entenen que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment així com la recepció via correu electrònic del Newsletter. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a qualsevol de les adreces postals indicades anteriorment, en ambdós casos indicant REF. LOPD-NEWSLETTER.
 • 2. El formulari de Contacte de les Àrees ASSESSORIA i CONSULTORIA seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de GRUP PALET GESTORIA, S.L., amb domicili a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari GRUP PALET GESTORIA, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a GRUP PALET GESTORIA, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.
 • 3. El formulari de Contacte de l’Àrea Assegurances seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de GESRISC PALET, S.L., amb domicili a Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari GESRISC PALET, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a correduria@gruppalet.com o a GESRISC PALET, S.L. Avda. de la Fama, 56-58, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.
 • 4. El formulari de Contacte de l’Àrea Patrimonial seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L., amb domicili a Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA en la finalitat d’atendre la seva consulta o petició d’informació. Pel fet d’omplir el formulari PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. entén que ha consentit el tractament de les seves dades segons les finalitats indicades anteriorment. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a patrimonial@gruppalet.com o a PALET GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-WEB.

Així mateix, s’informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web (O.G.I.C INFORMATICA, S.L., Travessera de Gràcia, 342, 08025 BARCELONA) i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web així com de gestió de l’enviament del Newsletter (FERMÍ CARRÉ, S.C.P., C/ VIladomat, 135, 4º 2ª, 08015 BARCELONA).

Totes les dades que es sol·liciten en els formularis del lloc web són obligatòries excepte aquelles que indiquin que són opcionals. Per tant, el fet de què no s’omplin tots els camps comportarà que no es pugui atendre la petició del Usuari o prestar-li el servei sol·licitat.

Les dades proporcionades mitjançant qualsevol dels formularis pel Usuari han de ser reals, actuals i exactes. El Usuari garantirà que aquesta informació lliurada compleix els requeriments indicats; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

En el supòsit que les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut del dret d’informació; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

B.- Accés clients

GRUP PALET GESTORIA, S.L. recorda als Usuaris autoritzats a accedir a l’Àrea Clients que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat dirigint-se a palet@gruppalet.com o a GRUP PALET GESTORIA, S.L. Plaça Doctor Letamendi, 1-2, 2on, 08007 BARCELONA, en ambdós casos indicant REF. LOPD-AREA CLIENTS.

Així mateix, GRUP PALET GESTORIA, S.L. informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge de la plataforma de l’Àrea Clients i el servei de manteniment de l’esmentada plataforma. Aquestes empreses són ENTORNO DIGITAL, S.A. amb domicili al carrer Santa Anna, 32 de Cerdanyola, que proveeix el servei d’hospedatge de l’Àrea Clientes i SUMMAR, S.A. amb domicili al carrer Vilafortuny, 3, de Reus, qui manté la plataforma web de l’Àrea de Clients.

Mitjançant l’Àrea Clients, els Clients de GRUP PALET GESTORIA, S.L. que així ho hagin volgut tindran accés a documentació que ha generat GRUP PALET GESTORIA, S.L. com a conseqüència de la prestació del servei d’assessorament contractat pel Client. Per la generació d’aquesta documentació GRUP PALET GESTORIA, S.L. ha accedit i tractat dades de caràcter personal que formen part de fitxers de responsabilitat del Client i que aquest li ha proporcionat. Aquest accés i tractament que du a terme GRUP PALET GESTORIA, S.L. el realitza per compte del Client assumint la condició d’Encarregat del Tractament. Per tant, GRUP PALET GESTORIA, S.L.:

 • 1. Tracta i tractarà les dades d’acord amb les instruccions proporcionades pel Client. Així doncs, la documentació és fruit del tractament de les dades de responsabilitat del Client seguint les seves instruccions.
 • 2. No pot utilitzar les dades o aplicar-les per qualsevol altre finalitat que no sigui la prestació del servei contractat pel Client.
 • 3. No pot comunicar les dades a altres persones, ni tan sols per conservar-les. En aquest sentit, el Client autoritza a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. per què contracti els serveis d’hospedatge i de manteniment de la plataforma web a tercers.
 • 4. Adopta les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

En relació a aquestes mesures de seguretat l’Usuari autoritzat a accedir a l’Àrea Clients haurà de complir les següents mesures vinculades al procediment de control d’accés establert:

 • 1. No notificar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap persona.
 • 2. No anotar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap lloc.
 • 3. Si té sospites o coneixement de què algú coneix les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya notificar-ho a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. mitjançant correu a palet@gruppalet.com indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA NOM D’USUARI I CONTRASENYA”.
 • 4. Notifica qualsevol incidència que succeeixi durant el seu accés a l’Àrea de Clientes i que pugui comportar una pèrdua o alteració de les dades a les quals accedeix a GRUP PALET GESTORÍA, S.L. mitjançant correu a palet@gruppalet.com indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA ÀREA CLIENTS”.

Des del moment que el Usuari es descarregui qualsevol document electrònic, al qual accedeix mitjançant l’Àrea de Clients, en els recursos informàtics del Client, haurà de garantir les mesures de seguretat que corresponguin segons la LOPD.

C.- Ús de cookies

Les EMPRESES GRUP PALET informa als usuaris del Web que no utilitza cookies ni altres mecanismes invisibles per recollir o tractar dades de caràcter personal dels usuaris que no siguin els formularis habilitats per a això al Web.

D.- Imatges i dades personals publicades al Web

La publicació d'imatges i altres dades de caràcter personal al Web tenen la finalitat d'identificar al fundador de GRUP PALET així com als membres de la família PALET al càrrec de les EMPRESES GRUP PALET. Ni les imatges ni cap de les altres dades de caràcter personal publicades al Web podran ser utilitzades pels Usuaris per a qualsevol altra finalitat que no sigui la consulta i visita del Web.

6.- Responsabilitat i obligacions

Les EMPRESES GRUP PALET rebutgen la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts del Web tenen com a única finalitat la d'informar a l'Usuari sobre els serveis que presten i els productes que comercialitzen les EMPRESES GRUP PALET, així com d'aquelles novetats legislatives i notícies que consideren interessants per al món empresarial.

Les EMPRESES GRUP PALET no garanteixen la continuïtat del funcionament del Web igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Les EMPRESES GRUP PALET no es fan responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització del Web.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis que les EMPRESES GRUP PALET pugui sofrir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís legal.

Respecte a la navegació, l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixin les EMPRESES GRUP PALET relativa a l'ús del Web.

7.- Política d'enllaços

Pel que fa als enllaços que tercers puguin realitzar al Web hauran de sol·licitar autorització a l'adreça esmentada a l'apartat 1 per GRUP PALET GESTORIA, S.L., incloent en el missatge les dades de l'entitat sol·licitant de l'enllaç, el nom de domini del Web, i el motiu per inserir l'enllaç.

8.- Durada i modificació

Amb la finalitat de millorar la informació proporcionada o adaptar-se a la legislació vigent, les EMPRESES GRUP PALET tindran dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de forma total o parcial per les EMPRESES GRUP PALET.

Les EMPRESES GRUP PALET podran donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat del Web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l'usuari.

9.- Legislació i jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i les EMPRESES GRUP PALET, amb expressa renúncia del seu fur en la mesura en què la legislació ho permeti, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d'aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Barcelona 23 de gener de 2012