• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Assessoria Legal

Grup Palet li ofereix una solució a la seva mida a través d'un ampli equip d'advocats i especialistes en dret tributari, així com experts empresarials i en direcció d'empresa.

Mitjançant un estudi de les seves necessitats fiscals o les de la seva empresa, els seu assessor personal realitza un informe de situació amb el diagnosi i les propostes de productes a desenvolupar.

Li oferim un assessorament permanent i especialitzat, la planificació legal de la seva empresa, l’anàlisi i la confecció de declaracions fiscals, actuacions davant l'Administració tributària.

Principals gestions de l'àrea legal

 • Constitució de Societats Mercantils
 • Inscripció al Registre Mercantil
 • Negociació i litigis amb socis dissidents
 • Poders mercantils
 • Reclamació d’impagats
 • Reclamació per danys
 • Testaments i pactes successoris
 • Herències i donacions
 • Elaboració de contractes (representació, crèdits i préstecs, cessió de drets...)