• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Assessoria Fiscal

A la nostra divisió d'Assessoria, Grup Palet posa al seu abast una àmplia oferta en serveis fiscals, legals, comptables i de gestió de vehicles per aconseguir que les empreses clients siguin eficients en les seves tasques habituals.

Grup Palet ofereix els seus serveis de l'àrea fiscal tant a persones físiques com a empreses.

Les dificultats a l'hora de fer reclamacions econòmiques i administratives, realitzar la planificació fiscal de les rendes, successions i donacions a persones físiques; de gestionar el seu patrimoni o de fer les declaracions d'IVA, quedarà resoltes si compta amb nosaltres.

Empreses d'arreu d'Espanya, de sectors entre els quals destaquen el siderometal·lúrgic, la construcció o el comerç del metall, han confiat els seus serveis a Grup Palet. A més compta amb una gran especialització en temes gremials (tèxtil, hostaleria, indústria...).

Li oferim un assessorament permanent i especialitzat, la planificació fiscal de la seva empresa, l’anàlisi i la confecció de declaracions fiscals, actuacions davant l'Administració tributària. EE

Principals gestions de l'àrea Fiscal

  • Assessorament fiscal i tributari a societats, professionals, autònoms
  • Planificació fiscal integral
  • Avaluació econòmica i financera
  • Assistència en Inspeccions
  • Escrits d'al·legacions i recursos administratius
  • Patents i Marques
  • Operacions vinculades
  • Liquidació d'impostos