• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Comptable

A Grup Palet recolzem als nostres clients en la operativa diària de la seva organització portant-li o ajudant-li a portar de forma correcta la seva comptabilitat i gestió administrativa.

Facilitem a l'empresari una visió molt més acurada i real de la seva situació patrimonial, econòmica i financera, essent profitosa de cara a futures preses de decisions, a més de proporcionar-li una eina imprescindible i visual de la viabilitat dels seus projectes.

La nostra experiència tant a nivell de consultoria comptable, anàlisi d'estats financers o auditoria Interna, verificarà la seva situació en el sector i en relació a la competència.

A Grup Palet creiem que l'acceptació de nous reptes passa per un bon estudi de la situació actual i una correcta projecció al mateix nivell.

Principals gestions de l'àrea comptable

  • Planificació econòmica i financera
  • El·laboració comptabilitats
  • Anàlisi d'estats financers
  • Formulació CCAA
  • Auditoria comptable, operativa i de gestió
  • Confecció, legalització dels llibres comptables
  • Confecció i dipòsit de les comptes anuals
  • Representació fiscal