• Grup Palet
 • Grup Palet
 • Grup Palet

Compromís absolut amb l'empresa

Posem al seu abast una àmplia oferta en serveis fiscals, legals, laborals i comptables per a conseguir que les empreses clients siguin més eficients en les seves tasques.

Practiquem un estil diferent d´assessoria, detectem les necessitats dels clients i ens avancem en la implantació de solucions.

Principals Gestions de Grup Palet Assessoria

Laboral

 • Legalització i tramitació empreses
 • Gestió i assessorament en matèria laboral
 • Contractació Seg.Social
 • Informació permanent sobre canvis normativa
 • Assessoria jurídica laboral
 • Representació en conciliacions davant CMAC
 • Recursos davant organismes oficials

Fiscal / Financera / Legal

 • Assessorament fiscal i tributari a societats, professionals i autònoms
 • Planificació fiscal integral
 • Avaluació econòmica i financera
 • Assistència en Inspeccions
 • Escrits d'al.legacions i recursos administratius
 • Operacions vinculades
 • Liquidació d'impostos

Comptable

 • Planificació econòmica i financera
 • Anàlisi estats financers
 • Formulació CCAA
 • Auditories comptable, operativa i de gestió

Vehicles

 • Gestió davant Tràfic
 • Gestió transports
 • Assistència en inspeccions tècniques de vehicles
 • Agronòmica (maquinària agrícola)