• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Assegurances

Accés a clients registrats

Auditoria de riscos

Analitzem les seves pòlisses d’assegurances actuals, mitjançant el Servei d’auditoria de Riscos, amb l’objectiu d’optimitzar els costos empresarials o particulars, adequant les cobertures a les necessitats reals.

Assessorem al client per a la contractació de pòlisses col·lectives pels seus empleats, com a instrument d’increment de salari i amb beneficis fiscals per l’empresari.

Servei gratuït d'auditoria de riscos

L'auditoria de riscos és un servei de Grup Palet que té com a objectiu l'optimització de la despesa anual dedicada a les assegurances i els diferents serveis de caracter obligatori o voluntari que tenen les empreses.

Què oferim als nostres clients:

  • Visita de l'assessor per a realitzar un estudi totalment personalitzat.
  • Anàlisi de les assegurances i d'altres serveis contractats per l'empresa.
  • Informe de les possibles duplicitats o carències detectades.
  • Assessorament integral amb la màxima adaptació a les seves necessitats.

Principals gestions del Servei d’Auditoria de Riscos

  • Identificació, anàlisis i avaluació de riscos
  • Adaptació i avaluació de les ofertes del mercat, segons les necessitats del client
  • Presentació del programa d’optimització de cobertures